تو کل زندگیم تنها عبادتی که همیشه اول وقت انجام دادم
.
.
.
.
.
افطار اول وقته


ㄟ(ツ)ㄏ


یعنی اون دنیا میرم بهشت؟


امیدی هست؟!