بعضی از خواننده هام اینجوری آهنگ میدن بیرون


ساعت 8 صبح : دوست دارم

ساعت 11 : دیگه دوست ندارم

ساعت 2 بعدازظهر : میمیرم برات

ساعت 5 بعدازظهر : وای که چقد بی وفایی

ساعت 8 شب : دلتنگتم

ساعت 10 شب : دیگه عاشق نمیشم

ساعت 11 : عاشق شدم دوباره

ساعت 12 : برو بمیر بوووووووووووووووووووووووق

نصف شبم میزنن تو خط آهنگای وطنی