قبل از اینکه برید دندون پزشکی دو حبه سیر بندازید بالا....
.
.
.
از عذاب پولی که به دندون پزشکه میدید کم میکنه:))