خیلی ها میخان مارو خراب کنن.....هه

ولی نمیدونن ماخودمون مترجم زبانیم...

.
.
.
.
.

بازم ربطی نداشت؟؟؟

من میام اینجا هووووول میشم

وگرنه شاخم، باور کنید %_%