مورد داشتیم که دختره پست گذاشته:

میدونین تعداد کت های احسان علیخانی چقدره؟
.
.
.
.
به تعداد دوست پسرای من^_^

یعنی شما واقعا به خاطر این همه وقیح بودن افتخار میکنید؟؟؟؟؟؟


تعداد لایکا واسم مهم نیس مهم درک مطلبه.

با تچکر فراوان از همه^_^