با من خیلـــــی سخته ما شدن ...


ولی تـــوانا بود هر که با ما بود ...

.

.

.

.

هه

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
برید کنار شاختـــــون اومد....


ㄟ(ツ)ㄏ


برو کنار شاخــی نشــی !!