من با دمپایی
تو با چند تایی ؟
اخ جووون بالاخره منم به جرگه (جلگه ، فلات ، تپه ، نمیدونم والا :-/ ) شاخا پیوستم :)))


******************************


پ.ن: اینقد که این جکای شاخ شدن باحالن(!) یه موضوع اختصاصی واسشون اضاف کردیم :))