دکترشفاعتم کرد


نگا به ساعتم کرد


اون یارو قدبلنده


داره به من میخنده
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


به یاد راحله خدا بیامرز زن ارسطو


آ خ آخ آخ


آخههه دوسش داااشت زنش بووود پاره تنش بووووود


داری با لحن ارسطو میخونی؟؟؟؟


خیلی زشته همسنات اورانیوم غنی میکنن!!!