اگه توی المپیک رشته ی دانلود استقامت بود


الان یه مدال جهانی داشتم...