دقت کردین بعضی از آهنگا رو فقط باید تو ماشین گوش داد


یعنی لامصب هیچ رقمه تو خونه یا جای دیگه حال نمیده


فقط واسه تو ماشینن