حالا میفهمم چرا جغد شبا بیداره روزا میخوابه...


... بیچاره هر روز روزه می‏گیره!!!