پشه جان عزیزم ، بی شعور ، یه کم شعور داشته باش آدمو درک کن.


این نیشی که تو رو صورت میزنی هم جاش میمونه هم تا یکی دو روز میخاره


لااقل دستمونو نیش بزن که ضایع نباشه!!!!