شما اگه تونستی به یه انگلیسی بگو برو تو اتاق لامصب پودر میشی!


(go to room)