مطمئنم برا یه بارم که شده همتون این کلمه رو گفتید:حرومت مثه گوشت سگ


************


لایک=  آره والا، منم گفتم :)))