یونان همش 320 میلیارد یورو بدهکاره، میخوان از اتحادیه اروپا و حوزه یورو اخراجش کنن!
...
...
...
...
...
...
بابا ما تو دولتمون 800 میلیارد گم شده همه فقط خندیدن...چقدر بی جنبن این اروپاییا