یه بنده خدا سوار ماشین میشه بعد که به مقصدش میرسه میگه آقا نگهدارین ...


راننده میگه میخوای پیاده شی؟


میگه : بعله .....


(ستاد مبارزه با فتنه ی پ ن پ :))