اینجوری که داره پیش میره من از الان گفته باشم
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
پسر چادری دوست دارم!! :)