دخترا اگر شماره ناشناس بهتون زنگ زد حتما جواب بدیدا

.

.

شاید احسان علیخانی باشه و بخواد برای یکی خواستگاریتون بکنه !!


از ما گقتن بود بعد نگید چرا ترشیدیم :)