ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند

.

.

.

تمام بچه های وبلاگ منتظر افطارند !!:)))